Нұр-Мүбарак университеті жаңа оқу ғимараты
«Nur-Mubarak Qory» қоғамдық қоры
Құрылысқа көмектесемін
Керек қаржы:
4 млрд тг
Жиналғаны:
721 млн тг
Құрылысқа көмектесемін
Нұр-Мүбарак университетінің
жаңа оқу ғимаратының қажеттілігі:
Қоғамда білімге қызығушылық тенденциясының өсуі
Қолданыстағы оқу ғимаратында студенттерге орындардың жетіспеуі
Шет елдерде білім алуға шектеулердің қойылуы
Қазақстанда кадрларға сұраныстың артуы
Құрылыс жобасы
Жаңа оқу ғимаратының
СИПАТТАМАСЫ
Құрылысқа көмектесемін
Реквизиттер:
БИН (ИИН): 230840000649
Банк: АО "Kaspi Bank"
КБе: 18
БИК: CASPKZKA
Счёт номері: KZ44722S000030155477
© Nur-Mubarak Qory, 2024
Барлық құқықтар қорғалған
Қордың ресми атауы:
«Nur-Mubarak Qory» ҚК
Мекен-жайымыз:
Қазақстан, Алматы, Аль-Фараби даңғылы, 73